Värm din pool


Värm poolen med värmepumpen

Thermias värmepumpar kan med en enkel komplettering även användas för att värma upp poolen. På så sätt kan du sänka poolens uppvärmningskostnader rejält.

För inomhuspool

Om poolen är placerad inomhus dimensioneras värmepumpen för att värma poolen året runt. Värmepumpen samordnar uppvärmningen av poolen med husets aktuella värmebehov och ser till att den totala kostnaden blir den lägsta möjliga.

För utomhuspool

De flesta utomhuspooler används endast under sommarhalvåret och eftersom husets uppvärmningsbehov är lågt under denna period finns det gott om kapacitet till att värma poolen. Genom att utnyttja denna kapacitet kan poolen värmas till en betydligt lägre kostnad än med traditionell pooluppvärmning.